Královédvorský chrámový sbor

Sbor

Královédvorský chrámový sbor byl založen v roce 2006. Těžiště repertoáru spočívá především v duchovních skladbách různých stylových období od gregoriánského chorálu až po soudobou hudbu. Kromě hudebního doprovodu slavnostních mší se věnuje i koncertní činnosti. Sbor často spolupracuje s Královédvorským chrámovým orchestrem, ale i s dalšími interprety, z nichž stojí za zmínku varhaníci Pavel Svoboda, Pavel Černý, Jan Kalfus a Přemysl Kšica, slovenský basista Gustáv Beláček nebo sopranistky Michiyo Keiko a Helena Hozová. Sbor se představil kromě České republiky i v několika zahraničních zemích (Rakousko, Německo, Polsko a Slovensko). V roce 2023 obdržel Cenu města Dvůr Králové nad Labem za dlouhodobou činnost v oblasti hudby.

Zcela ojedinělou tradicí Královédvorského chrámového sboru jsou zářijové koncerty s premiérou skladeb předních soudobých skladatelů, které se konají každoročně od roku 2009 ve Dvoře Králové nad Labem. V září roku 2009 sbor uvedl ve světové premiéře skladbu „Zvony z Dvora Králové“ skladatele Otomara Kvěcha, který tuto kompozici napsal z podnětu sbormistra Víta Havlíčka přímo pro tento sbor. V následujících letech pak pokračovaly zářijové koncerty s premiérou skladeb dalších významných českých i zahraničních soudobých skladatelů – v r. 2010 Luboš Sluka (Vidi aquam), v r. 2011 Ilja Hurník (Severská ukolébavka), v r. 2012 prof. Ivana Loudová (Sub tuum praesidium), v r. 2013 prof. Ivan Kurz (Jsem Tvoje naděje aneb Životní zásady malé duše), v r. 2014 Jiří Teml (Hymnus k Madoně Královédvorské), v r. 2015 Lukáš Hurník (Litanie ke sv. Janu Křtiteli), v r. 2016 prof. Juraj Filas (Slavík z ráje), v r. 2017 Jiří Gemrot (Raduj se a plesej Dvore dávný), v r. 2018 Eduard Douša (A to je ta krásná země), v r. 2019 Jiří Bezděk (Soška Matky milostné), v r. 2020 německý skladatel Holmer Becker (Vox clamantis in deserto), v r. 2021 švýcarský skladatel Frédéric Bolli (Sancta Ludmila), v r. 2022 slovenský skladatel Ľuboš Bernáth (Anežka Česká) a v r. 2023 Martin Hybler (Domus mea).
Dosavadními patnácti premiérami se ve Dvoře Králové utvořila ojedinělá tradice zářijových koncertů s premiérou skladeb předních soudobých skladatelů.

Kromě samotné pěvecké činnosti je Královédvorský chrámový sbor zapsaným spolkem, který se podílí na organizaci koncertů a dalších kulturních aktivit. Pořádá například mezinárodní festival klasické hudby Hudební léto Kuks nebo vydal knihu Varhany na Královédvorsku. Činnost sboru finančně podporuje město Dvůr Králové nad Labem. Více na www.kchs.cz.