Královédvorský chrámový sbor

Sbor

Královédvorský chrámový sbor byl založen v roce 2006. Těžiště repertoáru spočívá především v duchovních skladbách různých stylových období od gregoriánského chorálu až po soudobou hudbu. Kromě hudebního doprovodu slavnostních mší se sbor věnuje i koncertní činnosti. Sbor se představil vedle řady koncertů (Praha, Hradec Králové, Kuks ad.) i na několika hudebních festivalech.

V září roku 2009 uvedl ve světové premiéře skladbu „Zvony z Dvora Králové“ skladatele Otomara Kvěcha, který tuto kompozici napsal z podnětu sbormistra Víta Havlíčka přímo pro tento sbor. V dalších letech pak pokračovaly zářijové koncerty s premiérou skladeb významných českých soudobých skladatelů – v r. 2010 Luboš Sluka (Vidi aquam), v r. 2011 Ilja Hurník (Severská ukolébavka), v r. 2012 prof. Ivana Loudová (Sub tuum praesidium), v r. 2013 prof. Ivan Kurz (Jsem Tvoje naděje aneb Životní zásady malé duše), v r. 2014 Jiří Teml (Hymnus k Madoně Královédvorské), v r. 2015 Lukáš Hurník (Litanie ke sv. Janu Křtiteli), v r. 2016 prof. Juraj Filas (Slavík z ráje) a v r. 2017 Jiří Gemrot (Raduj se a plesej Dvore dávný). Dosavadními devíti premiérami se ve Dvoře Králové utvořila ojedinělá tradice zářijových koncertů s premiérou skladeb předních soudobých skladatelů.

Stálým korepetitorem je varhaník Tomáš Mervart. Sbor často spolupracuje s Královédvorským chrámovým orchestrem, ale i s dalšími interprety, z nichž stojí za zmínku varhaníci Pavel Svoboda, Pavel Černý, Václav Uhlíř a Přemysl Kšica nebo japonská sopranistka Michiyo Keiko. Činnost sboru finančně podporuje město Dvůr Králové nad Labem.