Královédvorský chrámový sbor

Sbormistr

MgA. Vít Havlíček, Ph.D. (*1984) – varhaník, hudební teoretik, sbormistr a pedagog.

V roce 2006 absolvoval v oboru varhany Konzervatoř Pardubice, poté pokračoval ve studiu na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze v oboru hudební teorie, kde roku 2015 úspěšně zakončil doktorské studium. V letech 2008 – 2010 vyučoval hudební teorii na Konzervatoři Pardubice, v současné době působí jako pedagog a vedoucí Oddělení hudebně teoretických disciplín na Akademii múzických umění v Praze. V roce 2010 stál u zrodu mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks, jehož je ředitelem a dramaturgem.

Jako varhaník účinkoval na řadě festivalů, v roce 2001 získal 1. cenu ve varhanní improvizaci na soutěži mladých varhaníků „Voříškův Vamberk“ a v roce 2011 mu byla za zásluhy v oblasti hudby udělena městskou radou cena „Osobnost města Dvora Králové“.

V oblasti hudební teorie je autorem knihy Nové pojetí fugy u Antonína Rejchy (2015), kterou vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění (NAMU). V témže nakladatelství vyšlo kritické vydání skladby Duetti par il Clavicembalo o Fortepiano con Violino solo (2016) od Jakuba Jana Ryby, které Vít Havlíček připravil k vydání. Dlouhodobě se také věnuje bádání v archivu hudebnin kukského konventu milosrdných bratří. Výsledkem této činnosti je vedle příprav koncertů s novodobými premiérami i CD Musica Kukusiensis (2012), na němž spolu se sopranistkou Markétou Mátlovou poprvé natočil vybraná díla z tohoto archivu.

Kromě hry na varhany se věnuje ochraně historických nástrojů. Je autorem reprezentativní celobarevné knihy Varhany na Královédvorsku, která mapuje 24 varhan ve Dvoře Králové nad Labem a okolí, včetně světového unikátu – barokní zvonkohry objednané pro Kuks v roce 1732 hrabětem F. A. Šporkem.

V letech 2006 – 2012 působil jako varhaník a ředitel kůru v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem, kde také založil a dosud vede Královédvorský chrámový sbor a orchestr. Z jeho iniciativy byla pro tento sbor napsána a pod jeho vedením provedena řada skladeb od předních českých i zahraničních soudobých autorů, mezi něž patří Otomar Kvěch, Luboš Sluka, Ilja Hurník, Ivana Loudová, Ivan Kurz, Jiří Teml, Lukáš Hurník, Juraj Filas, Jiří Gemrot, Eduard Douša, Jiří Bezděk a Holmer Becker (Německo).