Královédvorský chrámový sbor

Sbormistr

MgA. Vít Havlíček, Ph.D. (*1984) – varhaník, hudební teoretik, sbormistr a pedagog.

V roce 2006 absolvoval v oboru varhany Konzervatoř Pardubice, poté pokračoval ve studiu na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze v oboru hudební teorie, kde roku 2015 úspěšně zakončil doktorské studium. V letech 2008 – 2010 vyučoval hudební teorii na Konzervatoři Pardubice, v současné době působí jako pedagog hudebně teoretických předmětů na AMU v Praze. V roce 2010 stál u zrodu mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks, jehož je ředitelem a dramaturgem.

Jako varhaník i sbormistr účinkoval na řadě festivalů (Haydnovy hudební slavnosti, Trutnovský varhanní festival, Orlicko-kladský varhanní festival ad.), v roce 2001 získal 1. cenu ve varhanní improvizaci na soutěži mladých varhaníků „Voříškův Vamberk“ a v roce 2011 mu byla za zásluhy v oblasti hudby udělena městskou radou cena „Osobnost města Dvora Králové“.

V oblasti hudební teorie je kromě drobnějších studií autorem knihy Nové pojetí fugy u Antonína Rejchy, kterou vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění (NAMU). Dlouhodobě se také věnuje bádání v archivu hudebnin kukského konventu milosrdných bratří. Výsledkem této činnosti je vedle příprav koncertů s novodobými premiérami i CD Musica Kukusiensis (2012), na němž spolu se sopranistkou Markétou Mátlovou poprvé natočil vybraná díla z tohoto archivu.

V letech 2006 – 2012 působil jako varhaník a ředitel kůru v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem, kde také založil a dosud vede Královédvorský chrámový sbor a orchestr. Z jeho iniciativy byla pro tento sbor napsána řada skladeb předních českých soudobých autorů (Ilja Hurník, Luboš Sluka, Otomar Kvěch, Ivana Loudová, Ivan Kurz, Jiří Teml, Lukáš Hurník, Juraj Filas, Jiří Gemrot), které uvedl sbor pod jeho vedením v premiéře.