Královédvorský chrámový sbor

Sbormistr

Doc. MgA. Vít Havlíček, Ph.D. – varhaník, hudební teoretik, sbormistr a pedagog.

V roce 2006 absolvoval v oboru varhany Konzervatoř Pardubice, poté pokračoval ve studiu na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze v oboru hudební teorie, kde roku 2015 úspěšně zakončil doktorské studium. V letech 2008 – 2010 vyučoval hudební teorii na Konzervatoři Pardubice, v současné době působí jako docent a vedoucí Oddělení hudebně teoretických disciplín na Akademii múzických umění v Praze. V roce 2010 stál u zrodu mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks, jehož je ředitelem a dramaturgem. Od roku 2022 je dramaturgem Kruhu přátel hudby ve Dvoře Králové nad Labem.

Jako varhaník účinkoval na řadě festivalů v ČR i zahraničí, v roce 2001 získal 1. cenu ve varhanní improvizaci na soutěži mladých varhaníků „Voříškův Vamberk“ a v roce 2011 mu byla za zásluhy v oblasti hudby udělena městskou radou cena „Osobnost města Dvora Králové“. V roce 2023 obdržel cenu Královéhradeckého kraje za dlouhodobý rozvoj hudebního života v regionu.

V oblasti hudební teorie je autorem knihy Nové pojetí fugy u Antonína Rejchy (2015), kterou vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění (NAMU). V témže nakladatelství vyšlo kritické vydání skladby Duetti par il Clavicembalo o Fortepiano con Violino solo (2016) od Jakuba Jana Ryby, které Vít Havlíček připravil k vydání. Dlouhodobě se také věnuje bádání v archivu hudebnin kukského konventu milosrdných bratří. Výsledkem této činnosti je vedle příprav koncertů s novodobými premiérami i CD Musica Kukusiensis (2012), na němž spolu se sopranistkou Markétou Mátlovou poprvé natočil vybraná díla z tohoto archivu.

Kromě hry na varhany se věnuje ochraně historických nástrojů. Je autorem reprezentativní celobarevné knihy Varhany na Královédvorsku, která mapuje 24 varhan ve Dvoře Králové nad Labem a okolí, včetně světového unikátu – barokní zvonkohry objednané pro Kuks v roce 1732 hrabětem F. A. Šporkem.

V letech 2006 – 2012 působil jako varhaník a ředitel kůru v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem, kde také založil a dosud vede Královédvorský chrámový sbor a orchestr. Z jeho iniciativy byla pro tento sbor napsána a pod jeho vedením provedena řada skladeb od předních českých i zahraničních soudobých autorů, mezi něž patří Otomar Kvěch, Luboš Sluka, Ilja Hurník, Ivana Loudová, Ivan Kurz, Jiří Teml, Lukáš Hurník, Juraj Filas, Jiří Gemrot, Eduard Douša, Jiří Bezděk, Holmer Becker (Německo), Frédéric Bolli (Švýcarsko), Ľuboš Bernáth (Slovensko) a Martin Hybler.