Královédvorský chrámový sbor

Repertoár

Výběr z repertoáru:

 

A. Vivaldi Gloria
J. S. Bach Chorál z kantáty BWV 147
G. F. Händel Alleluja z oratoria Mesiáš
Ch. W. Gluck Vieni a regni (Orfeo ed Euridice)
J. Haydn Eja mater (Stabat mater)
W. A. Mozart Regina coeli KV 108
W. A. Mozart Missa brevis KV 259
L. Koželuh Missa sollemnis C dur
J. J. Ryba Česká mše půlnoční
F. Schubert Mše G dur
D. Bortňanskij Tebe pojem
R. Wagner Svatební pochod (Lohengrin)
J. Rheinberger Stabat mater
L. Cherubini Requiem c moll – Introitus
F. M. Kníže Pastoral-Messe
L. Janáček Exaudi Deus
L. Sluka Ave Maria I
O. Kvěch Zvony z Dvora Králové *
L. Sluka Vidi aquam *
I. Hurník Severská ukolébavka *
I. Loudová Sub tuum praesidium *
I. Kurz Jsem Tvoje naděje aneb Životní zásady malé duše*

 

* napsáno pro Královédvorský chrámový sbor